EN

Centralny
Port
Komunikacyjny

Dołącz do nas

Jeśli masz kompetencje i chcesz dołączyć do naszego dynamicznego zespołu, wyślij CV na adres: [email protected]

Uprzejmie prosimy o zamieszczanie następującej klauzuli RODO na dokumentach rekrutacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy) przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.

Rekrutacja w Serwisie

Gdy zdecydujesz się na odpowiedź w sprawie ogłoszenia o pracę bierzesz udział w procesie rekrutacji i przesyłasz nam swoje CV. W czasie korzystania z serwisu CPK osoby, które zamierzają wziąć udział w procesie rekrutacji, mogą zostać poproszone o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Możemy korzystać z tych informacji, żeby udzielać odpowiedzi na ich pytania czy prośby lub skontaktować się z nimi listowanie, za pomocą poczty elektronicznej czy telefonicznie w celu sprawnej i pełnej obsługi procesu rekrutacji. Dane te zawierają informacje przekazane w trakcie procesu aplikacji, który jest dostępny w zakładce „Rekrutacja” oraz dostarczone do CPK w formie CV zawierającego dane osobowe użytkownika (w szczególności imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i umiejętnościach). Przy aplikacji każda osoba, która przesyła swoje dokumenty na adres [email protected] wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wyrażenie przez użytkownika powyższej zgody stanowi warunek dalszego przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. CPK zobowiązuje się także do przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach rekrutacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przy zastosowaniu najwyższych standardów zabezpieczenia danych. Dostęp do danych osobowych w bazie rekrutacyjnej mogą uzyskać pracownicy CPK lub osoby trzecie działające w imieniu CPK odpowiedzialni za proces rekrutacji zobowiązani do zachowania poufności danych. Obowiązujące przepisy zobowiązują do przechowywania danych osobowych tak długo, jak jest to niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań prawnych i umownych CPK. Podjęte zostaną stosowne działania w celu zapewnienia, że dane są aktualne, jednakże każdy użytkownik powinien informować CPK o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych osobowych, aby umożliwić ich aktualizację. W przypadku braku kontaktu ze strony kandydata wraz z upłynięciem określonego, uznanego za stosowny, czasu, dane zostaną usunięte. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, jednak we względu na specyficzną naturę Internetu nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji wysyłanych do nas poprzez Internet, gdyż żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest w 100 % bezpieczna. Niezależnie od tego, CPK podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych. Jeżeli dokonane zostało zgłoszenie w związku z prowadzoną rekrutacją, dane zawarte w dobrowolnym zgłoszeniu zostaną umieszczone w zbiorze danych kandydatów, którego administratorem jest CPK. Dane te zostaną wykorzystane w celach rekrutacyjnych; w przypadku przejścia pozytywnie wstępnej selekcji skontaktuje się z Państwem pracownik CPK. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez CPK przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr KRS 0000759991, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-08-94-497, REGON 381918620, kapitał zakładowy 10.000.000 zł
Polityka prywatności