EN

Centralny
Port
Komunikacyjny

Solidarity
Transport
Hub Poland

Polityka prywatności

Administratorem danych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („CPK”), adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, email: [email protected].

Dane osobowe są wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez CPK, na podstawie zgody lub na żądanie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., „RODO”). Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. CPK nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, nr KRS 0000759991, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-08-94-497, REGON 381918620, kapitał zakładowy 10.000.000 zł