Wersja językowa
pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia na badanie sprawozdań finansowych

OGŁOSZENIE

o sektorowym zamówieniu podprogowym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
sporządzonych na dzień 31.12.2019 oraz 31.12.2020
oraz
badanie i ocenę wykorzystania środków oraz sprawozdań z wydatkowania tych środków uzyskanych przez jedynego wspólnika Spółki

nr sprawy: 39/19/NF/2/OG/15

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.