Wersja językowa
pl

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE Z ZAPROSZENIEM DO UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na specjalistyczne usługi doradcze na potrzeby inwestycji lotniskowej CPK w zakresie m.in. wsparcia Zamawiającego w procesie wyboru tzw. kluczowych konsultantów merytorycznych, informuje, iż zaprasza zainteresowanych Wykonawców do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie.

[WIĘCEJ]

Selection of strategic advisor for Solidarity Transport Hub in Poland

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (eng. Solidarity Transport Hub or STH) announces herewith the opening of the Request for Information (RFI) process to obtain information necessary to initiate the procedure of selection of a Strategic Advisor assisting in the development of Solidarity Transport Hub.

MORE

Postępowanie o udzielenie zamówienia na badanie rocznych sprawozdań finansowych

Przedmiotem zamówienia jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz na kolejny rok obrotowy tj. trwający od stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego

WIĘCEJ