Wersja językowa
pl

Piotr Malepszak

Członek Zarządu

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008 – 2016 zatrudniony był w PKP PLK na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura i Pełnomocnika Zarządu. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych
dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011 – 2015  czy przygotowania infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.

Rozbudowa szlaków kolejowych to kluczowy element założeń CPK. Połączenia, które powstaną przy okazji realizacji tej inwestycji przeniosą Polaków na nowy poziom gospodarczy i społeczny. Gęstość sieci kolejowej w naszym kraju pozostawia obecnie wiele do życzenia. W Polsce istnieje 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Inwestycje CPK będą dla nich bramą na świat. Inną, nie mniej ważną sprawą jest zapewnienie spójności przyszłych inwestycji, prowadzonych w nowych śladach, z istniejącą infrastrukturą, która poddawana jest modernizacjom, rewitalizacjom oraz innym działaniom, mającym w przyszłości zapewnić wysoką przepustowość linii kolejowych. Kluczowym elementem będzie tutaj projektowanie rozwiązań z myślą o wzroście ruchu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego.

- podkreśla Piotr Malepszak

Znaczące zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym jest celem nadrzędnym komponentu kolejowego w projekcie CPK. 

Piotr Malepszak jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003 – 2004 był stypendystą Purdue University – USA. Prowadził projekty z zakresu realizacji studiów wykonalności utrzymania, rewitalizacji i poprawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej.