Wersja językowa
pl

Ciąg nr 7

CPK - Katowice - granica Polska/Czechy / Kraków - Zakopane / Muszyna (granica) / Skarżysko-Kamienna

Ciąg ten stanowi połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja) oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także z Austrią i Węgrami.

Na ciąg nr 7 składają się następujące linie kolejowe:

 1. nowa linia nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Korytów,
 2. istniejąca linia nr 4, odcinek Korytów - Zawiercie.

Odgałęzienie do Skarżyska Kamiennej, Tarnowa i Muszyny (granica Polska/Słowacja):

 1. nowa linia nr 586 Idzikowice - Opoczno,
 2. istniejąca linia nr 25, odcinek Opoczno - Skarżysko-Kamienna,
 3. nowa linia nr 89 Wąsosz Konecki - Kielce,
 4. istniejąca linia nr 8, odcinek Kielce - Sitkówka Nowiny,
 5. istniejąca linia nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój,
 6. nowy odcinek linii nr 73 Busko-Zdrój - Tarnów,
 7. istniejący odcinek linii nr 96 Tarnów – Nowy Sącz wraz z przewidzianymi do budowy odcinkami nowego przebiegu,
 8. istniejący odcinek linii nr 96 Nowy Sącz – Muszyna – Leluchów (granica państwa),
 9. nowa linia Tarnów - Nowy Sącz, alternatywnie do modyfikacji przebiegu istniejącej linii nr 96.

Połączenie do Krakowa, Nowego Sącza i Zakopanego:

 1. nowa linia nr 111, odcinek Biała Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski (wraz z połączeniami w obrębie Węzła),
 2. nowa linia nr 113, odcinek Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków,
 3. istniejąca linia nr 91, odcinek Kraków – Podłęże,
 4. nowa linia nr 622 Węgrzyce Wielkie – Tymbark,
 5. istniejąca linia nr 104, odcinek Tymbark – Nowy Sącz,
 6. nowa linia nr 623 Fornale – Szczyrzyc,
 7. istniejąca linia nr 104, odcinek Chabówka – Fornale,
 8. istniejąca linia nr 99, odcinek Chabówka – Zakopane.

Połączenie do granicy Polska/Czechy i Katowic:

 1. nowa linia nr 111, odcinek Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek,
 2. istniejąca linia nr 93, odcinek Chełmek – Chybie,
 3. nowa linia nr 170 Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów (granica państwa),
 4. nowa linia nr 113, odcinek Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski,
 5. istniejąca linia nr 1, odcinek Zawiercie – Katowice,
 6. istniejąca linia nr 139, odcinek Katowice – Czechowice Dziedzice,
 7. istniejąca linia nr 150, odcinek Most Wisła – Ochodza,
 8. nowa linia Katowice/Gliwice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa,
 9. nowa linia Węzeł Małopolsko-Śląski – Dąbrowa Górnicza.

Wybrane efekty budowy nowych linii

Województwa: świętokrzyskie i małopolskie

Wykorzystanie nowych linii i odcinków:

 • nr 586 Idzikowice – Opoczno,
 • nr 89 Wąsosz Konecki – Kielce,
 • nr 73 Busko-Zdrój – Tarnów,
 • Tarnów – Nowy Sącz (nowa linia lub odcinki skracające linię obecną)

umożliwi redukcję czasu przejazdu w relacjach łączących Warszawę oraz CPK z Tarnowem i Nowym Sączem poprzez zmniejszenie odległości liczonej wzdłuż linii kolejowych pomiędzy tymi ośrodkami oraz zaoferowanie infrastruktury o wysokich parametrach.

Linie 586 Idzikowice – Opoczno i 89 Wąsosz Konecki – Kielce stworzą ponadto warunki dla utworzenia dogodnych regionalnych połączeń kolejowych w północno-zachodnim rejonie województwa świętokrzyskiego, na styku z województwem łódzkim. Dzięki skierowaniu tymi liniami pociągów dalekobieżnych z Warszawy do Kielc skróceniu ulegnie czas jazdy, a jednocześnie odciążony zostanie odcinek Radom – Kielce linii nr 8.

Nowy odcinek linii nr 73 Busko-Zdrój – Tarnów poprawi natomiast dostępność transportową miejscowości położonych na południu województwa świętokrzyskiego i północnym wschodzie województwa małopolskiego.

Województwa: śląskie i małopolskie

Nowe linie 111 i 113 przyczynią się do znacznego skrócenia czasu jazdy pociągiem z Krakowa do Katowic, a także w relacjach przebiegających do tych miast z północy kraju przez Centralną Magistralę Kolejową (linię kolejową nr 4). Dzięki budowie linii nr 113 możliwa będzie obsługa transportem kolejowym terenów pomiędzy Krakowem a Olkuszem oraz poprawa dostępności do tego środka transportu na wschodnich obszarach Konurbacji Górnośląskiej.

Dogodne połączenie kolejowe pomiędzy Katowicami i Gliwicami a Jastrzębiem-Zdrojem stworzą nowe linie w sąsiedztwie tych miast, umożliwiające m.in. skierowanie do Jastrzębia-Zdroju pociągów dalekobieżnych z innych rejonów kraju. Dzięki ich budowie skróceniu ulegnie trasa pociągów w relacjach zawierających odcinek Katowice – Ostrawa, co – wraz z przewidywaną budową nowych linii po stronie czeskiej – przyczyni się do wzrostu konkurencyjności kolei w połączeniach międzynarodowych. Rozwiązanie to jest tym samym istotnym elementem projektu Kolei Dużych Prędkości dla Grupy Wyszehradzkiej, którego celem jest połączenie stolic Węgier, Słowacji, Czech i Polski za pomocą linii kolei dużych prędkości zapewniającej konkurencyjne czasy przejazdu oraz aktywizującej regiony położone na jej trasie.

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.