Wersja językowa
pl

Ciąg nr 3

CPK - Ostrołęka - Giżycko / Białystok - Trakiszki (granica) / Kuźnica Białostocka (granica)

Ciąg ten stanowi połączenie CPK (i Warszawy) z regionem Mazur, województwem podlaskim oraz w relacjach zagranicznych z krajami bałtyckimi (Litwą, Łotwą i Estonią) i Białorusią (oraz Rosją).

Na ciąg nr 3 składają się następujące linie kolejowe:

Relacja do Białegostoku i Kuźnicy Białostockiej:

  1. nowa linia nr 85, odcinek CPK – Warszawa Zachodnia (ujęta w ciągu nr 9),
  2. istniejąca linia nr 2, odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia,
  3. nowy odcinek linii nr 6, Warszawa Wschodnia – Zielonka,
  4. istniejąca linia nr 6, odcinek Zielonka – Tłuszcz – Białystok – Kuźnica Białostocka (granica).

Relacja do Pisza – jak wyżej do Tłuszcza oraz:

  1. istniejąca linia nr 29, Tłuszcz – Ostrołęka,
  2. nowy odcinek linii nr 29 Ostrołęka – Giżycko.

Relacja do Trakiszek – jak wyżej do Białegostoku oraz:

  1. istniejąca linia nr 38, odcinek Białystok – Ełk,
  2. linie istniejącego ciągu Ełk – Suwałki – Trakiszki (granica), modernizowanego w ramach projektu realizowanego obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wybrane efekty budowy nowych linii

Nowy odcinek linii nr 6 skróci czas jazdy na odcinku Warszawa Wschodnia – Zielonka, ze względu na zmniejszenie długości tej trasy kolejowej oraz możliwą większą prędkość maksymalną niż na obecnie wykorzystywanej linii nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka o stosunkowo małych promieniach łuków. Zwolni także przepustowość na tej ostatniej linii, umożliwiając jednocześnie poprawę warunków do rozwoju przewozów o charakterze regionalnym, obsługującym północno–wschodnie obrzeża Warszawy.

Efektem budowy nowego odcinka linii nr 29 będzie stworzenie krótszego, mającego wysokie parametry połączenia Ostrołęki z Łomżą. Umożliwi to dogodne skomunikowanie tego miasta transportem kolejowym. Długość nowej linii kolejowej będzie bowiem o ok. 30% mniejsza niż obecna trasa przez Śniadowo, a warianty nowej linii charakteryzują się korzystniejszą geometrią względem przebiegu istniejących linii kolejowych.

W istotnym stopniu ulegnie ponadto skróceniu potencjalna trasa pociągów w relacjach łączących Polskę Centralną z mającymi duże znaczenie turystyczne rejonami Mazur.

Nowy odcinek linii nr 29, oprócz poprawy warunków dla prowadzenia pociągów pasażerskich, umożliwi nieograniczane przepustowością linii kolejowej nr 6 trasowanie szybkich połączeń towarowych w relacjach północny wschód – południe. Ponadto stworzy ciąg Warszawa – Pisz/Orzysz – Ełk pozwalający ominąć w sytuacjach awaryjnych istniejący ciąg przez Białystok.

Budowa nowej linii kolejowej ma także istotne znaczenie dla działań związanych ze spójnością terytorialną kraju. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie nowego kolejowego korytarza transportowego w osi południkowej w stosunku do obecnie istniejących w układzie równoleżnikowym w tym rejonie kraju.