Wersja językowa
pl

Ciąg nr 2

CPK - Olsztyn

Ciąg ten stanowi połączenie CPK i Warszawy z Olsztynem.

Na ciąg nr 2 składają się następujące linie kolejowe:

  1. nowa linia nr 85, odcinek CPK – Warszawa Zachodnia (ujęta w ciągu nr 9),
  2. istniejąca linia nr 2, odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia,
  3. istniejąca linia nr 9, odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Choszczówka (oraz inne linie równoległe, nowe i istniejące, wykorzystywane jako dodatkowe tory na tym odcinku),
  4. nowy odcinek linii nr 20 Warszawa Choszczówka – Kątne,
  5. istniejąca linia nr 9, odcinek Kątne – Działdowo,
  6. istniejąca linia nr 216, Działdowo – Olsztyn.

Wybrane efekty budowy nowych linii

Efektem inwestycji będzie skrócenie przebiegu linii kolejowej dla ruchu dalekobieżnego na odcinku Warszawa – Nasielsk. Nowa linia charakteryzuje się także lepszą geometrią niż przebieg obecnej, czego efektem będzie wyższa prędkość maksymalna pociągów oraz krótszy czas jazdy. Jednocześnie dzięki możliwości przeniesienia ruchu dalekobieżnego pasażerskiego i towarowego, na linii nr 9 możliwy będzie dalszy rozwój przewozów o charakterze regionalnym bez ograniczeń (w postaci braku przepustowości czy też konieczności zapewniania postojów na wyprzedzanie) powodowanych znacznym natężeniem ruchu pociągów szybszych.