Wersja językowa
pl

Program kolejowy

Polska na dobrych torach

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, ale też linie kolejowe. Część kolejowa Programu CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do Portu Lotniczego Solidarność i Warszawy. 

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP PLK.

W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowych linii, głównie na trasie Warszawa - CPKŁódź. Pozostałe inwestycje kolejowe wpisane są w horyzont czasowy do 2040 r.

 

Z ponad 100 polskich miast będziemy mogli bezpośrednio dojechać do Portu Solidarność i Warszawy w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. Zadania realizowane w ramach Programu Kolejowego CPK pozwolą nam działać na rzecz zrównoważenia transportu w Polsce. Dzisiaj charakteryzuje się on niedostatecznym rozwojem kolei i opiera w nadmierny sposób na infrastrukturze drogowej.

Piotr Malepszak, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Regionalne Konsultacje Strategiczne

10 szprych do Warszawy i CPK

Szprycha nr 1

Na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu powstanie ponad 300 km nowych linii kolejowych, a prawie 600 km zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 2

Na Warmii powstanie 33 km nowych szlaków kolejowych, a 15 km istniejących zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 3

Na Mazurach i Podlasiu powstanie 141 km nowych linii kolejowych, a 318 km zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 4

Na Mazowszu i Podlasiu południowym planowana jest modernizacja odcinka Warszawa-Terespolskrócenie czasu przejazdu między Lublinem a Białymstokiem.

Więcej

Szprycha nr 5

Na Lubelszczyźnie powstanie 89 km nowych szlaków kolejowych, a 107 km istniejących zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 6

W Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu ma powstać 256 km nowych linii, a 269 km zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 7

W Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Śląsku ma powstać 274 km nowych linii, a 367 km zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 8

Dla Opolszczyzny to przede wszystkim modernizacja istniejących linii wraz z elektryfikacją odcinka na zachód od Opola - do Nysy i Kłodzka.

Więcej

Szprycha nr 9

W Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i Lubuskiem powstanie 490 km nowych linii kolejowych, a prawie 670 km zostanie zmodernizowanych.

Więcej

Szprycha nr 10

W Łódzkiem i Wielkopolsce poprawie ulegnie czas przejazdu na kolejowym wylocie z Warszawy i CPK na zachód: przez Kutno, Koło i Konin do Poznania.

Więcej