Wersja językowa
pl

Otoczenie inwestycji

Społeczności lokalne, ”małe ojczyzny”, samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, inne lokalne instytucje publiczne, lokalne organizacje pozarządowe, biznes, to kluczowi partnerzy CPK. Współtworzą dziś społeczno-gospodarcze życie przyszłych obszarów inwestycji: lotniskowej, kolejowych i drogowych, zaś wkrótce staną się beneficjentami sąsiedztwa nowobudowanej infrastruktury transportowej.

Dobrosąsiedzka współpraca z otoczeniem inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym to priorytetowe założenie projektu. Trwające obecnie analizy, służące określeniu dokładnego położenia inwestycji lotniskowej, kolejowych i drogowych pozwolą precyzyjnie osadzić projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego w przestrzeni. Zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi i samorządowymi będzie postępować wraz z kolejnymi etapami prac lokalizacyjnych. Osadzanie infrastruktury w przestrzeni pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które miejscowości będą podlegały bezpośredniemu oddziaływaniu budowy, a następnie eksploatacji lotniska, sieci kolejowej i drogowej.

Port lotniczy oraz prawie 1.800 km linii kolejowych a także nowe drogi funkcjonalnie powiązane z lotniskiem, zmienią oblicze transportowe Polski i wpłyną na zwiększenie mobilności Polaków. Odegrają także istotną rolę w ożywieniu społecznym i gospodarczym miast i wsi, które dziś mają ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportowej. Włączenie do krwiobiegu sieci transportowej to bardzo silny bodziec rozwojowy oddziałujący na bliższe i dalsze otoczenie regionu. Będziemy ściśle współpracować z samorządami lokalnymi, wspólnie dbając o to, by rozwój przebiegał w sposób skoordynowany i korzystny dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Inwestycje związane z budową lotniska przesiadkowego wpłyną na dynamiczny rozwój obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego między miastami: Sochaczew, Błonie, Grodzisk Mazowiecki oraz Żyrardów. Zmieni się także otoczenie poszczególnych stacji kolejowych lokalizowanych lub rozbudowanych w związku z budową dziesięciu szprych kolejowych w ramach programu kolejowego CPK. Duży dworzec kolejowy, zintegrowany z lotniskiem oraz poszczególne stacje kolejowe rozsiane po Polsce pozwolą nie tylko na integrację transportową kraju. Każda z nich stanie się nowym silnym ośrodkiem lokalnego rozwoju przyciągającym inwestycje oraz nowych mieszkańców, stanowiących wyzwanie związane z rozwojem usług publicznych. Spółka będzie w tym względzie odpowiedzialnym partnerem samorządów lokalnych.

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego jest kolegialnym ciałem doradczym dla Biura Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w inwestycję w odniesieniu do planów i działań istotnych dla społeczności lokalnych gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Członkowie Rady zostali powołani przez Rady Gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki.

Skład Rady Społecznej

 • Robert Pindor - Przewodniczący Rady Społecznej
 • Artur Konarski - Wiceprzewodniczący Rady Społecznej
 • Tomasz Tondera - Wiceprzewodniczący Rady Społecznej
 • Tomasz Barański - Przedstawiciel gminy Wiskitki
 • Sebastian Idkowiak - Przedstawiciel gminy Wiskitki
 • Zbigniew Komorowski - Przedstawiciel gminy Teresin
 • Waldemar Konarski - Przedstawiciel gminy Baranów
 • Piotr Misiak - Przedstawiciel gminy Teresin
 • Tomasz Pawłowski - Przedstawiciel gminy Wiskitki
 • Dariusz Szymańczak - Przedstawiciel gminy Baranów
 • Tadeusz Szymańczak - Przedstawiciel gminy Teresin
 • Jolanta Tarasiuk - Przedstawiciel gminy Baranów
 • Leoncjusz Tondera - Przedstawiciel gminy Wiskitki
 • Jerzy Wójcik - Przedstawiciel gminy Teresin
 • Jacek Ziąbski - Przedstawiciel gminy Baranów

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.