Wersja językowa
pl

#CPK2020. Zobacz 10 najważniejszych wydarzeń dla CPK w 2020 r.

Wybór lotniska Incheon z Seulu na doradcę strategicznego CPK, przyjęcie przez rząd Programu Wieloletniego CPK na lata 2020-2023, konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, rozpoczęcie Programu Dobrowolnych Nabyć, czyli wykupu nieruchomości, a także pozyskanie zewnętrznego dofinansowania z UE. To tylko niektóre spośród najważniejszych działań spółki CPK w mijającym roku.

Zaawansowane przygotowania do budowy CPK trwają zarówno w części lotniskowej, jak tez kolejowej projektu. Dysproporcja między tym co widać, a tym, czego nie widać, między ogromem pracy, która leży u podstaw każdego megaprojektu, a tą, która jest widoczna dla opinii publicznej i dzieje się w blaskach fleszy jest olbrzymia

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

10. Przygotowaliśmy harmonogram realizacji największego programu kolejowego współczesnej Polski

Za sprawą CPK po pierwszy raz w historii III RP został przygotowany i przyjęty szczegółowy harmonogram inwestycji kolejowych. Rozpisaliśmy go - rok po roku i miesiąc po miesiącu – dokładny plan na lata 2020-2034, czyli łącznie dwie perspektywy unijne.

W tym czasie spółka CPK zaplanuje, zaprojektuje i wybuduje 1789 km linii kolejowych w ramach 12 ciągów kolejowych (w tym 10 tzw. szprych) o łącznej szacowanej wartości prawie 94 mld zł.

Do końca 2027 r. planujemy uruchomić ponad pół tysiąca linii dużych prędkości. Będzie to np. trasa Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław do granicy z Czechami, linia Ostrołęka – Łomża w ramach szprychy nr 3, Trawniki – Zamość (szprycha nr 5) i Łętownia – Rzeszów (szrycha nr 6).

CPK: OD SŁÓW DO CZYNÓW. HARMONOGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH 2020-2034

9. Opracowaliśmy Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Spółka CPK przygotowała Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK, czyli propozycję korytarzy i wstępnych przebiegów dla 1 800 kilometrów planowanych linii kolejowych na terenie całej Polski. Celem, który przyświeca CPK, jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, które ogranicza tysiące Polaków i blokuje potencjał wielu regionów. Celem jest, żeby dojazd do CPK i serca kraju z większości polskich miast był możliwy w czasie do 2,5 godz.

Jako, że dla każdego kilometra linii kolejowej musimy przygotować kilka wariantów, to suma wszystkich wariantów trasowań naniesionych w SSL wynosi łącznie ponad 10 tys. km. Jest to:

  • 2,5 razy więcej niż cała obecna siećautostrad i tras ekspresowych w Polsce.
  • prawie 3 razy tyle, ile wynosi długość linii granicznej Polski.

Zrobiliśmy to po to, aby jeszcze na etapie wcześniejszym, niż wymagają tego przepisy, dowiedzieć się, które z naszych trasowań zyskują aprobatę, które natomiast budzą wątpliwości.

STRATEGICZNE STUDIUM LOKALIZACYJNE CPK

8. Przeprowadziliśmy konsultacje dla inwestycji CPK w ramach SSL

Pracownicy spółki CPK opracowali w postaci szczegółowego raportu prawie 150 tys.głosów od mieszkańców, złożonych w ramach konsultacji społecznych do planowanych inwestycji kolejowych określonych w ramach SSL. Stanowi on podstawę do dalszych analiz na kolejnych etapach prac przygotowawczych.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SSL

Do końca roku zostanie zrealizowany drugi etap konsultacji SSL w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na bieżąco organizujemy spotkania konsultacyjno-informacyjne dla samorządów w sprawie przebiegu kluczowych 530 km tras kolejowych, m.in. między Warszawą a Wrocławiem oraz dla odcinka Katowice - Jastrzębie-Zdrój - granica z Czechami.

Ponadto współpracujemy ze społecznościami lokalnymi z terenu inwestycji w ramach rady społecznej CPK. Prowadzimy dialog z mieszkańcami Baranowa, Teresina i Wiskitek w kluczowych sprawach dot. procesu nabywania nieruchomości i prac przygotowawczych dla Portu Solidarność.

OTOCZENIE INWESTYCJI. RADA SPOŁECZNA DS. CPK

7. Nawiązaliśmy współpracę z kluczowymi partnerami CPK

Przygotowując inwestycje CPK współpracujemy z wieloma partnerami branżowymi i instytucjonalnymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi (tj. podmioty z Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Korei Południowej).

W ramach Programu wieloletniego CPK działamy z pozostałymi inwestorami:

  • PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, które wraz nowymi liniami przygotowywanymi przez CPK stworzą spójną sieć kolejową.
  • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i rozbudowy autostrady A2.
  • Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie infrastruktury lotniskowej dla Portu Solidarność oraz
  • Instytutem Kolejnictwa w zakresie infrastruktury badawczej na potrzeby sektora kolejowego.

NOWE DROGI DO PORTU SOLIDARNOŚĆ

Podpisaliśmy porozumienie z Grupą PGE. Wstępne ustalenia z CPK są takie, że  w rejonie Portu Solidarność powstanie - w zgodzie z najnowszymi wymogami środowiskowymi - nowa elektrociepłownia PGE. Obiekt będzie zasilany gazem ziemnym, ze wsparciem paneli słonecznych.

PGE ZBUDUJE ELEKTROCIEPŁOWNIĘ NA POTRZEBY PORTU SOLIDARNOŚĆ

Skorzystamy także z doświadczenia naszych współpracowników z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG) – tak zakłada MoU z lipca br.  Wsparcie merytoryczne dotyczyć będzie przede wszystkim zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii i badań podłoża.

Współpracujemy z przewoźnikami lotniczymi. Głównym partnerem CPK jest LOT. Dla narodowego przewoźnika CPK będzie portem macierzystym. Jesteśmy także zaangażowani w konsultacje  w ramach ACC. Jest to platforma dialogu i wymiany informacji, która jest źródłe, wąznej wymiany informacji. W konsultacjach ACC biorą udział przedstawiciele np. British Airways, KLM-Air France, Emirates, Lufthansa, Swiss, SAS, El Al, Emirates, Wizzair, Smartwings, SprintAir DHL i FedEx.

CPK to również projekty komplementarne, takie jak m.in.: tramwaj regionalny do Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska we współpracy z samorządem województwa łódzkiego  czy tzw. Droga Czerwona z Zarządem Portów Morskich w Gdyni.

TRAMWAJ REGIONALNY DO KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO I LUTOMIERSKA

DROGA CZERWONA DO PORTU W GDYNI

6. Rozpoczęliśmy pierwsze projekty z dofinansowaniem unijnym

Spółka CPK uzyskała ponad 8 mln zł z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) na dokumentację przygotowawczą do budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej w rejonie Jastrzębia-Zdroju (to fragment trasnsgranicznego odcinka z Katowic do Ostrawy). Zamieszkiwane przez 90 tys. mieszkańców Jastrzębie-Zdrój to obecnie największe miasto w Polsce pozbawione dostępu do kolei. Wkrótce to się zmieni.

Dofinansowanie z UE na pierwszy odcinek polsko-czeskiej linii kolejowej Katowice-Ostrawa

W lutym br. pozyskaliśmy wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w wysokości 3 mln zł na przygotowanie standardówKolei Dużych Prędkości. Know-how pozyskamy od najlepszych. Warunki dofinansowania zakładają, że Koleje Francuskie SNCF udsotępnią CPK rozwiązania i regulacje dotyczące KDP, uwzględniające specyfikę polskiego rynku. Wzorem będzie system pociągów TGV, których SNCF jest operatorem.

Komisja Europejska dała zielone światło dla Programu Kolejowego CPK

CPK to także ekologia. Zostaliśmy zaproszeni przez Port Lotniczy w Kopenhadze do unijnego programu Smart Airports Horizon. Unijny grant na niskoemisyjnyne rozwiązania dla portu lotniczego, których celem jest ochrona klimatu, to 12 mln euro, z czego 500 tys. euro przypada na CPK. Oprócz CPK partnerami projektu są m.in: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), Port Lotniczy w Kopenhadze, Port lotniczy Rzym-Fiumicino, Lithuanian Airports (zarządca lotnisk m.in. w Wilnie i Kownie), Uniwersytet w Parmie, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu i przewoźnik Scandinavian Airlines (SAS).

CPK w projekcie Smart Airports

5. Prowadzimy prace przygotowawcze dla Portu Solidarność i węzła CPK

Spółka CPK zdefiniowała precyzyjnie wymagania dla nowego portu lotniczego. Następnie  skonsultowaliśmy je ze 120 firmami i instytucjami z całego świata. Podmioty te zgłosiły 10 tys. uwag, co pozwoliło nam opracować materiał, który stanowi podstawę do wyboru tzw. master plannera. W tym postępowaniu prowadzimy selekcję wśród pięciu konsorcjów składających się ze światowych firm inżynieryjnych.

RUSZA PLANOWANIE INFRASTRUKTURY LOTNISKA

Master planner określi m.in. dokładną lokalizację i układ portu lotniczego, parametry jego infrastruktury i plan etapowania inwestycji. Istotnym elementem master planu będą prognozy ruchu, plan generalny lotniska i dokumentacja przedprojektowa. Opracowanie master planu umożliwi przejście do etapu projektowania lotniska.

Trzy duże konsorcja inżynieryjne ubiegają się o kontrakt na master plan CPK

Rozpoczęły się również analizy środowiskowe w otoczeniu Portu Solidarność i węzła kolejowego CPK, którymi zostanie objęty niemalże cały teren pomiędzy Grodziskiem Maz., Sochaczewem i Żyrardowem. Łącznie działaniami przyrodników zostanie objęty obszar o łącznej powierzchni prawie 200  tys. hektarów (cztery powierzchnie Warszawy).

Efektem tych prac będzie uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych, które umożliwią rozpoczęcia prac budowlanych zarówno dla Portu Solidarność, jak i zintegrowanego z nim węzła kolejowego. Inwestycje te zostaną zrealizowane w dbałości o środowisko naturalne.

Analizy środowiskowe dla lotniska i węzła kolejowego CPK

4. Rozpoczęliśmy proces nabywania gruntów pod CPK

Opracowaliśmy plan dobrowolnego pozyskiwania nieruchomości pod Port Solidarność. Jego celem jest pozyskanie niechomości pod nowe lotnisko centralne dla Polski. Właściciele nieruchomości będą mogli sprzedać swoją nieruchość bezpośrednio lub skorzystać z nieruchomości zamiennych zlokalizowanych na terenie 47 powiatów z dwóch wójewództw.

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć Spółka zamierza nabywać przede wszystkim nieruchomości z obszaru na zachód od Warszawy, leżące w trójkącie pomiędzy miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Obszar ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu - rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

Program Dobrowolnych Nabyć będzie realizowany w latach 2020-2023.

CPK ROZPOCZYNA WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD PRZYSZŁE LOTNISKO

RUSZYŁY KONSULTACJE STRATEGII ROZWOJU REGIONU CPK

3. Realizujemy prace przygotowawcze na pierwszych 530 km nowych linii kolejowych

Rozpoczęliśmy przygotowawnia do realizacji pierwszych 530 km nowych linii kolejowych. To ponad 10 razy więcej niż wybudowano w Polsce od 1989 r.:

  • Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami,
  • Ostrołęka – Łomża,
  • Trawniki – Zamość,
  • Łętownia – Rzeszów.

W ramach przygotowań podpisaliśmy umowy na inwentaryzacje przyrodnicze, które są jednym z elementów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej. Na ich podstawie rozpoczynają się inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż, w sumie, 530 km planowanych linii kolejowych o łącznej powierzchni 114 tys. ha. Jest to powierzchnia dwa razy większa od obszaru, który zajmuje  Warszawa.

#PolskaNaDobrychTorach. 531 km nowych linii kolejowych CPK w trakcie prac przygotowawczych

Dla powyższych inwestycji kolejowych zlecamy studia techniczo-ekonomiczno-środowiskowe. Ogłoszamy także przetarg na zaprojektowanie tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Celem tych prac jest rozpoczęcie robót budowlanych na wybranych liniach kolejowych w 2023 r.

Kolejowe studia wykonalności dla 560 km nowych linii

2. Wybraliśmy doradcę strategicznego dla Portu Solidarność

Spółka CPK wybrała doradcę strategicznego dla Portu Solidarność. Seul Incheon będzie wspierał spółkę w pracach przygotowawczych dla nowego lotniska dla Polski. Doradca strategiczny zapewni CPK wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania hubem, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania.

Chcemy, żeby w przyszłości doradca został długoterminowym partnerem strategicznym. Oznaczałoby szeroko zakrojoną współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy, ale też międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym.

W grę wchodzi szeroko zakrojonej współpracy inwestycyjnej o znaczeniu dla polskiej gospodarki idącej w dziesiątki miliardów złotych. Te umowy zdecydowanie przekroczą kwoty, które CPK wyda na doradztwo strategiczne swojego partnera.

W przygotowania i dalsze prace włączeni będą inżynierowie z dziesiątek specjalizacji. Z ramienia master plannera, doradcy strategicznego, integratora oraz specjalistycznych firm doradczych w zakresie badań środowiskowych i gruntowych będzie pracować łącznie kilkuset specjalistów nie tylko z Polski, ale również z innych zakątków świata.

PORT LOTNICZY SEUL INCHEON DORADCĄ STRATEGICZNYM CPK

1. Przyjęliśmy Program Wieloletni CPK na lata 2020-2023

Trwałość każdej budowli zależy od mocnego fundamentu. W przypadku CPK jest nim Program Wieloletni, określający ramy finansowe inwestycji. W oparciu o światowe standardy oraz ekspertyzę globalnych firm inżynierskich i finansowych rozpisaliśmy harmonogram finansowy dla wszystkich prac przygotowawczych potrzebnych do wbicia pierwszej łopaty w 2023 r.

Uwzględnia on między innymi prace planistyczne, projektowe i wykup gruntów. Źródła finansowania nie wymagają angażowania budżetu państwa. Zakładane źródła finansowania to: skarbowe papiery wartościowe; pozyskane przez spółkę CPK finansowanie komercyjne; środki UE – również pozyskane przez CPK (inwestycje kolejowe); finansowanie z odrębnych źródeł np. PKP PLK i GDDKiA.  Łącznie na inwestycje CPK zostanie przeznaczone 12,8 mld zł.

Na co zostaną przeznaczone te środki? Zrealizujemy najważniejsze prace planistyczne do budowy Portu Solidarność – nowego lotniska dla Polski wraz z węzłem przesiadkowym – przygotujemy dokumentację pod uzyskanie decyzji środowiskowej, opracujemy master plan wraz ze studium wykonalności i prognozami ruchu lotniczego, pozyskamy grunty we współpracy z lokalnymi społecznościami.

Celem jest rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych w 2023. Przeprowadzimy również prace przygotowawcze na większości inwestycji kolejowych, w tym na najważniejsze linie dużych prędkości, które będą stanowiły szkielet przyszłego systemu kolejowego Polski i kluczowe inwestycje w regionach, które zapewnią szybkie połączenia kolejowe m.in.: takim miastom jak Płock, Grudziądz, Jastrzębie-Zdrój czy Łomża.

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROGRAM WIELOLETNI CPK

Informacje prasowe
Konrad Majszyk
Konrad Majszyk

Rzecznik prasowy

Kontakt dla mediów: [email protected]