Wersja językowa
pl

Znamy wariant inwestorski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka CPK zaprasza na konsultacje społeczne

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność. Wybrany układ lotniska i inwestycji towarzyszących minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie i zapewnia optymalne parametry funkcjonalne. Wczoraj w tym temacie odbyło się specjalne spotkanie online dla mieszkańców, a już dziś ruszają konsultacje społeczne przed złożeniem kluczowego dokumentu - wniosku o decyzję środowiskową.

Ten etap zapowiedziano w grudniu ubiegłego roku, kiedy został zaprezentowany obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność. Prezentując wariant inwestorski spółka CPK wykonuje kolejny duży krok naprzód w ramach postępujących przygotowań do budowy lotniska wraz z węzłem kolejowo-drogowym, wywiązując się jedocześnie ze złożonych obietnic.

Wariant inwestorski dostępny w wersji interaktywnej:
     (legenda  i  wybór  warstw  do  wyświetlenia  dostępne  po  naciśnięciu  >>  w  lewym  górnym  rogu  mapy)

Kliknij i zobacz dwa warianty alternatywne lotniska i inwestycji towarzyszących.

Zaprezentowany wariant inwestorski będzie elementem wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), który spółka CPK planuje złożyć w trzecim kwartale tego roku. Decyzja środowiskowa to bardzo ważny element i krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego. Na jej podstawie inwestor może ubiegać się o uzyskanie kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych, np. tzw. decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego czy pozwolenia na budowę.

Konsultacje społeczne

Już dziś, czyli 15 czerwca, ruszają dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko – będzie on częścią wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł wyrazić zdanie przy pomocy formularza dostępnego pod adresem www.konsultacje.cpk.pl .

Dla wygody mieszkańców zostaną dodatkowo uruchomione punkty informacyjne, czynne w godz. 10:00-18:00, w których wszyscy zainteresowani będą mogli z pomocą asystenta wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do formularza konsultacyjnego. Punkty zostaną uruchomione w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 20 i 21 czerwca: Galeria Grodova, ul. Sienkiewicza 46/50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  • 22 i 23 czerwca: Odeon Kino & Cafe, ul. Żeromskiego 8, 96-500 Sochaczew,
  • 27 i 28 czerwca: Centrum Kultury Żyrardów, pl. Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów.

Warto przypomnieć, że to etap nieobowiązkowy, nie wymagany prawem, a będący dobrowolną decyzją spółki. Ustawowe obowiązkowe konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzi Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), dopiero po złożeniu przez spółkę CPK wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Jak powstawał wariant inwestorski Portu Solidarność?

Wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analiz wielokryterialnych wykonanych dla poszczególnych komponentów przedsięwzięcia. Ze względu na złożoność inwestycji wybór wariantu był sekwencyjny: rozpoczął się od wyboru lokalizacji lotniska, do której dopasowano lokalizację węzła kolejowego, a następnie dróg i pozostałych elementów.

W ramach analiz wielokryterialnych brane były pod uwagę takie aspekty, jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, wpływ społeczny, doświadczenie pasażerów (tzw. passenger experience), wydatki inwestycyjne, łatwość realizacji robót budowlanych, wpływ prac na otoczenie i na środowisko, uwarunkowania dotyczące nabywania gruntów i zakładana przydatność/elastyczność planowanych rozwiązań na przyszłość (future-proofing), czyli dalszą możliwość rozbudowy, aby uniknąć ograniczeń jakie są obecne m.in. na Lotnisku Chopina.

W wyniku prac optymalizacyjnych powstał wariant inwestorski dla lotniska, który z trzech finalnych opcji najlepiej łączy walory operacyjne, środowiskowe oraz dotyczące harmonogramów i organizacji budowy.

Trzecie spotkanie online dla mieszkańców

Wczoraj o rekomendowanym wariancie portu lotniczego przedstawiciele spółki CPK rozmawiali z mieszkańcami na kolejnym spotkaniu w formule online. Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim ponad 450 osób, które zadały ok. 300 pytań. Na wiele z nich mieszkańcy uzyskali odpowiedzi już wczoraj, a na pozostałe – które nie znalazły odpowiedzi ze względu na ograniczenia czasowe – pracownicy CPK odpowiedzą mailowo i listownie.

Informacje prasowe